Zwart Water

kaft zwart waterTexel – 1593. Het stormt, zoals zo vaak op het eiland. Alleen deze keer breekt de dijk door. Vanaf een duin ziet Mattias met zijn moeder, broer en zus de ondergelopen weilanden met daarin hun verdronken schapen. En dat is een ramp, want hoe moeten ze nu de winter doorkomen? Om wat geld te verdienen, monstert Mattias aan op het graanschip de Anna Maria. Maar hij moet heel wat overwinnen om aan boord te gaan; hij voelt de angst voor het water tot in zijn beenmerg. En het water blijkt niet zijn enige vijand…

Fragment
‘Mattias?’
Hij opent zijn ogen. Jansje buigt zich over hem heen in het schemerdonker van de kamer en kijkt alsof ze de duivel heeft zien dansen op het kerkhof.
‘Je mag niet weggaan.’ Jansje fluistert, maar toch klinkt het indringend. ‘Dat schip…’ Ze kijkt even over haar schouder naar de hoek waar moeder ligt te slapen. ‘Je mag niet mee.’
Mattias gaat rechtop in bed zitten. ‘Wat bedoel je?’
‘Ik weet het niet,’ zegt ze. ‘Iets zegt me dat je niet moet gaan.’

Recensie Biblion
In 1593 ziet de jonge Mattias hoe de schapen van zijn familie verdrinken tijdens een grote storm. Daarmee is er te weinig eten voor zijn moeder, broertje, zus en hemzelf. Om geld te verdienen, besluit hij op een schip te gaan werken. Daar leert hij het harde leven kennen, maar ook liefde. Als het meisje op wie hij verliefd is geworden plotseling verdwijnt, blijkt er een angstwekkend geheim te zijn. Kan hij zijn scheepsmaten vertrouwen en zal hij Texel ooit nog terugzien? In dit bijzonder sfeervolle en beklemmende verhaal wordt de spanning langzaam opgevoerd. Met kleurrijke personages wordt een geloofwaardige wereld gecreëerd voor de lezer. Het is bijzonder om je te identificeren met de jonge Mattias die duidelijk moeite heeft met zijn gekozen verantwoordelijkheid en met volwassen worden. Een band met hem is onontkoombaar en dat maakt het verhaal des te fraaier. Er is duidelijk met zorg en goede research een prachtig verhaal opgebouwd dat een grote groep jongens en meiden zal aanspreken. En ook hun ouders zullen dit verhaal bijzonder vinden om te lezen. Met een boeiende verklarende woordenlijst achter in het boek. Vanaf ca. 10 jaar. – Gerben Pelgröm

Zwart Water
Uitgeverij Ploegsma
Vanaf 10 jaar
ISBN: 9021672294