Bibliotherapie

Bi-blio-the-ra-pie znw \ bi-bli-o:-the:-ra:-'pi het voorschrijven van fictie voor de kwalen des levens (Berthoud en Elderkin, 2013) Proza brengt afleiding, proza geneest. Hét uitgangspunt van De Boekenapotheek, kort omschreven als Lees & Genees. Dit boek, in het Engels verschenen onder de naam The Novel Cure, behandelt 320 aandoeningen met 550 romans. Van slapeloosheid tot gebrek [...]

Zo zijn ze…

Het is figuurlijk bedoeld, maar letterlijk opgeschreven. Dát zeiden ze. Mijn mond viel open. Het gedicht 'Even maar' komt uit de bundel Doodgewoon van Bette Westera en Sylvia Weve. Een kind wil bij Dood op schoot. Even maar, om later minder bang te zijn. Ik bespreek de bundel in de klas, lees enkele gedichten voor. [...]