Als ik geen … , dan

Als ik geen … , dan

Morgen vierhonderd jaar geleden begon de kerkvergadering die leidde tot het verbieden van de remonstrantse geloofsovertuigingen. Niet dat dat zin heeft gehad... Als ik geen ongelovige was geweest, dan was ik vast remonstrant. Ik heb wel eens op hun website gekeken en overwogen een dienst bij te wonen. Officieel ben ik protestant. Mijn oma was [...]

De Beerze

De Beerze is een oud riviertje. Je kunt vanaf de Kanaaldijk Noord (link) langs dit stroompje lopen en na een paar bochten word je vanzelf gelovig als je op een serene plek de Kapel van de Heilige Eik treft. Volg het water, dan kom je in het open veld met maïs en een hangbrug over [...]

Een goed boek

Ik denk dat dit een lang stuk wordt. Ik wil iets onderzoeken en dat doe ik schrijvend. Het gaat over goede boeken. Al voor de Middag van het Kinderboek in de OBA waren er discussies op internet. Over wat een goed kinderboek is. Tijdens de Middag deden verschillende sprekers hun zegje over het onderwerp. Wie [...]

Gewoon een werkdag

Ik ben op mijn werk en 't gonst. Morgen zijn de koningsspelen. In een lokaal rechts achterin zitten 16 kinderen van groep 8 achter laptops de eindtoets te maken. In twee lokalen links houdt de middenbouw een tentoonstelling over kunst. Je kunt er naar een levend schilderij kijken (met een knop 'beweging' en een knop [...]